"Amit élvezettel tanulunk, azt nem felejtjük el"

Örökmozgás fejlesztőház
BEMUTATKOZUNK:

 Az Örökmozgás fejlesztőház tevékenysége arra irányul, hogy életkortól függően, minden hozzánk forduló gyermek fizikai és mentális zavaraira, nehézségeire megoldást találjunk. Foglalkozásaink kiterjednek a figyelem és viselkedés zavaros, hiperaktív, mozgásügyetlen, mozgásában elmaradt, és iskolaéretlen óvodáskorú, illetve már iskolás gyermekekre is. A különböző fejlesztések és terápiák nemcsak a már meglévő problémák és/ vagy hiányosságok kezelését célozzák, hanem elsősorban ezek megelőzését tűzik ki célul. Amennyiben gyermeked jó vagy kevésbé jó képességekkel rendelkezik, úgy segítünk kiválasztani, hogy csak egy megtámogatásra, egy fejlesztésre, vagy egy terápiára lesz szükségetek. 
 Fejlesztőházunk létrejöttének a célja, hogy a mozgással, mint a fejlesztés eszközével segítsünk azoknak a gyerekeknek, akiknek beilleszkedési, figyelem vagy tanulási problémáik vannak. Ezeknek a problémáknak a hátterében legtöbbször az áll, hogy -különböző okok miatt- az idegrendszer érése bizonyos területeken elmaradt, vagy lelassult. Rengeteg kutatás és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a mozgás segítségével ez az érési folyamat beindítható és a megfelelő mederbe terelhető.
 Véleményünk szerint nincs olyan gyermek, aki nem lenne nyitott az életkorának megfelelő mozgások játékos formában történő elsajátítására,  módszereink és eszközeink által, a mozgásminták tökéletesítésére.

FEJLESZTŐHÁZUNK SAJÁTOSSÁGAI:

 Igen célirányos, de hosszan tartó keresgélés útján megtaláltuk az ÖRÖKMOZGÁS-nak otthont adó fejlesztő házunkat Budapesten. Némi átalakítás után elnyerte jelenlegi formáját.

 Fejlesztőházunk adottsága lehetővé teszi, hogy a gyermekek fejlesztését tavasztól-őszig, és természetesen a nyári táborok ideje alatt folyamatosan a SZABADBAN NYITOTT és FEDETT területen egyarányt az időjárási viszonyoktól függetlenül tarthassuk mind mozgásos, mind finommotorikai tevékenységeinket. A szabadtéri területeinknek köszönhetően a gyermekek belekóstolhatnak az őszi és tavaszi kertben végezhető tevékenységekbe is.

 

Palatinus Ildikó

Tulajdonos, óvodapedagógus, alapozó terapeuta, kineziológus, jógaoktató

 Óvodapedagógusként végeztem, diplomámat a mozgás és a mese gyerekekre gyakorolt hatásából írtam. Ezt megelőzően a jóga világában mélyedtem el. Kismama – baba-mama, gyermek és nemzetközi felnőt hatha jóga oktatóként elsajátítottam egy olyan világot és szemléletet, amely a test és a lélek harmóniáját hivatott bemutatni. Ezzel párhuzamosan kineziológusként végeztem. Ez utóbbiból származó ismereteim segítettek hozzá ahhoz, hogy tudjam, bármely problémára, bármely életkorban létezik gyógyír, ha megfelelő idő és hozzáállás van jelen. Sokrétű tanulmányimnak köszönhetem azt a világra való rálátást, amely megértette velem, hogy már egész kicsi baba kortól, a kisgyermek és serdülő koron át eljutva a felnőtt korba, mennyi fizikai és mentális kihívásnak, nehézségnek vagyunk kitéve, ezért gondolom, hogy minden korban van lehetőség a segítés és megelőzés megfelelő formáink megtalálására.

Krániczné Szabó Ágnes

Logopédus, hallássérültek pedagógusa

 Magyartanárként és nyelv- és beszédfejlesztő tanárként végeztem, 
szakdolgozatomat a halmozottan hátrányos helyzetű kisiskolások szókincsének bemutatásából írtam. 
 Az egyetem után az alkalmazott nyelvészet területén doktori képzést kezdtem, ahol 2018-ban védtem meg a disszertációmat, melyben a hallássérültek szókincsét vizsgáltam. Beszédfejlesztőként azonnal rájöttem, hogy az állandó önképzés, az élethosszig tartó tanulás mennyire fontos, ezért jelentkeztem logopédus és hallássérültek pedagógusa szakokra is. 
 Az egyetemi végzettségek mellett szakirányú továbbképzéseken, és rövidebb pedagógus-továbbképzéseken mélyítem szakmai ismereteimet. 
 A kisgyermekek beszédével, annak javításával édesanyám jóvoltából (ő maga is logopédus) több éve foglalkozom. 
 A doktori képzés ahhoz segített hozzá, hogy javuljon a felnőttekkel való kommunikációm is (egyetemi órákat tartok, konferenciákon adok elő), így ma már elmondhatom, hogy a kisbabáktól az idősebb generációig minden 
korosztállyal megtalálom a közös hangot. Óráimon fontosnak tartom a jó hangulatot, és azt, hogy tanítványaim megérezzék, mennyire fontosnak tartom a tanulás szeretetét.

Fiedel-Szabó Benjamin

Konduktor-tanító

 Konduktor-tanítóként végeztem a Pető András Főiskolán, köztársasági ösztöndíjas hallgatóként. Szakdolgozatomat a sport rehabilitációs hatásáról írtam, mozgássérült gyermekek esetében. Jelenleg megkésett mozgásfejlődésű, mozgássérült és halmozottan fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével foglalkozom. Szakmai munkám során széleskörű tapasztalatokat szereztem egészen korai életkortól a felnőttek komplex fejlesztéséig. Tapasztalataimat rendszeresen külföldön is gyarapítom, Ausztráliában és Kanadában, ahol mozgássérült gyermekek és fiatalok komplex fejlesztését vezetem. Számos tanfolyamot végeztem el mozgásfejlesztéssel kapcsolatban. Babaúszást oktatok, illetve különböző idegrendszeri érést segítő terápiákat vezetek.

Bencze Bernadett

Testnevelő tanár, alapozó terapeuta, tréner

 2000-ben végeztem testnevelő tanárként Egerben.  Néhány év tanítás után azt éreztem, hogy szeretnék megint tanulni valamit, ami kapcsolódik a tanításhoz, az emberekhez, a mozgáshoz, az egészséghez. Az egyik könyvesboltban találkoztam  a Kriston Intim Torna könyvvel amibe belelapozva megtaláltam amit kerestem.  12 éve tanítom a módszert és az a tapasztalatom, hogy óriási szükség van rá, hiánypótló és rendkívül eredményes.  Nagy örömmel tölt el, hogy egy ilyen különleges, egyedülálló dolgot közvetíthetek, és fontosnak tartom, hogy minél többen részesüljenek abban a pozitív, örömteli változásban  amit a Kriston módszer által megtapasztalhatnak életükben.

 Egy trénertársamon keresztül ismertem meg a  Love Your Belly Hasizomfejlesztő –és regeneráló tréninget, ami szintén egy egyedülálló módszer.  A Love Your Belly gyakorlatainak rendszeres végzésével rengeteg ember tudhat magáénak egészséges, erős, szép hasfalat.

 Az Alapozó terápiát egy pedagógus továbbképzés keretein belül sajátítottam el. Azt vettem észre az iskolában, hogy napjainkban egyre több gyermek küzd tanulási nehézséggel, nehezen veszik az akadályokat, amikkel az iskolában találkoznak. Ennek több oka is lehet. Az Alapozó terápia egy megoldást jelenthet ezeknek a gyerekeknek a megsegítésére. A módszer mozgáson keresztül  - amit a legtöbb gyerek szeret-, éri el, hogy az idegrendszer fejlődjön, behozza a lemaradását. Így a gyerekeknek örömteli lesz a tanulás, könnyebben boldogulnak a mindennapokban.

Siposné Zubrecki Zsuzsanna

tanító, gyógypedagógus, inkluzív nevelés tanára, NILD (tanulási terápia), GMP (beszédpercepció) és AIT (hallási figyelem) tréner

 Tanító (matematika műveltségi terület) és gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon) diplomáimat az SZTE JGYPK-n szereztem meg. Köztársasági ösztöndíjasként zártam a szegedi tanulmányaimat. Ezután elkezdtem dolgozni az egyik budapesti EGYMI-ben. Munka mellett Egerben végeztem el az inkluzív nevelés tanára mesterképzést. Azóta lettek saját gyermekeim, s a szegregációból az integráció és az egyéni fejlesztések felé nyitott világot nekem a NILD tanulás terápia elsajátítása. A módszer hitvallását magaménak is tekintem, miszerint az emberi agy nyitott a változtatásra, fejlesztésre egész életünk folyamán. Jelenleg a NILD fejlesztés mellett GMP-vel (Gósy Mária-féle Beszédpercepció) és AIT/FST-vel (hallási figyelem tréning) igyekszem segíteni minden korosztálynak annak érdekében, hogy a legjobbat hozza ki önmagából akár óvodában/iskolában, s a felnőtt életben egyaránt.

 Azt gondolom, hogy minden tanulásnak/tanításnak feltétele az alázat és a gyermekek iránti elkötelezettség és szeretet. Ezekkel együtt lehet megvalósítani az eredményes fejlesztést.

Rózsahegyi Brigitta

szomatopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus

 Gyógypedagógusként végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon szomatopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon. Gyakorlatomat a SOFI utazóhálózatában kezdtem, ahol számos intézményben fejleszthettem integráltan nevelt és oktatott óvodásokat és iskolásokat.  Mindkét szakirányomat felhasználva tartok komplex gyógypedagógiai fejlesztéseket, szomatopedagógiai fejlesztéseket, illetve szenzoros szemléletű mozgásfejlesztéseket.

 A folyamatos fejlődés híveként több továbbképzésen, tanfolyamon vettem részt. Szemlélet módomat nagyban befolyásolta a komplex mozgásterápia tanfolyam, illetve rengeteg hasznos tudást sajátíthattam el a diszkalkulia, hiperaktivitás, ADHD, autizmus területeken.

 Fontosnak tartom, hogy a gyerekek szeressenek fejlesztésre járni, ne jelentsen számukra plusz terhet a mindennapi elfoglaltságaik mellett. Ezért az óráimra jellemző a játszva tanulás, a különböző készségeket, képességek játékos fejlesztése sok eszközzel, a motiváció és az érdeklődés fenntartásával, szem előtt tartva a csoportos és az egyéni célokat, szükségleteket.

Please reload

CSAPAT: