AIT: Auditív Integrációs Tréning

AIT: AUDITIV INTEGRÁCIÓS TRÉNING, HALLÁSI FIGYELEM TRÉNING

FST: otthoni módban alkalmazható tréning, az AIT kiadható verziója

 A Hallási Figyelem Tréning egy elektronikusan modulált zene, ami a hallószerveknek és az idegrendszernek olyan, mint az izmainknak egy jól felépített testedzés. A szigorúan összeválogatott zenét szoftver randomizálja, ennek hatására kiszámíthatatlan a magas és a mély hangok váltakozása, ami stimulálja a hallószerveket 30 percen keresztül. A tréning 10 napig tart és 20 alkalomból áll. A hangból jövő energiát arra használjuk fel, hogy a nem megfelelően működő sejtek az intenzív inger hatására képesek legyenek egy jobb minőségű ingerfelvételre, átvitelre, feldolgozásra.

 Gyermekeknél gyakran felmerülő probléma, hogy zavarják őket a hangok, ezért vagy visszahúzódóvá válnak és kerülik a többiek társaságát, vagy magatartásukkal hívják fel magukra a figyelmet. Ezeknél a gyerekeknél gyakoriak a tanulási problémák, problémás a beszédészlelésük, nehezen olvasnak, gyenge a helyesírásuk, nehezen megy számukra a fogalmazás. Kisebb korban gyakran sok hangot nem ejtenek ki tisztán és a logopédiai kezelések ellenére sem javul a beszédük.

Kinek javasoljuk? Olyan egyéneknek, akiknek:

 • Beszédészlelési, beszédértési zavara van

 • Szóbeli utasításokat nehezen követi, azokra megkésve reagál

 • Nehezen fejezi ki magát, beszéde nyelvtanilag helytelen

 • Nehezen érthető a beszéde, az artikulációs problémái vannak

 • Nehezen tanul verset, mondókát, dalokat

 • Olvasása, helyesírása lassan fejlődik

 • Gyakran van középfülgyulladása, mely nehezíti a beszédészlelést

 • Megkésett a beszédfejlődése

 • A legkisebb zaj eltereli a figyelmét

 • A hétköznapi zajok zavarják, megriad, fülét befogja

 • Mozgásában ügyetlen, nehezen tartja meg az egyensúlyát

 • Fokozott szenzoros érzékenysége van

 • Viselkedését nehezen szabályozza fáradásnál, zajos környezetben, tömegben

 • Figyelem zavara, tanulási problémája van (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)

 • Autista vagy Down szindrómás

 • Felnőtt korban folyamatos zajban dolgozóknak, zenészeknek

 • Időseknek (rehabilitáció, zajérzékenység, kognitív képességek, nyelvi és beszédkészség fejlesztése)

Please reload

received_1250934601731808.jpeg
received_335881943726920.jpeg