Alapozó terápia

 Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (ún. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely elősegíti az idegrendszer érését, újrastruktúrálását. Ez azt jelenti, hogy a gyermek megismétli az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mely által lehetőséget kap a gyermek idegrendszere arra, hogy egy új út bejárásával az esetleges elmaradásokat, hiányokat a megfelelő helyen bepótolhassa. Ezzel hatást gyakorlunk az agy bizonyos területeinek működésére, többek között a beszédért felelős területekre (olvasás, írás). A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé a terápiát.

 

 Ha a gyermek még óvodás, akkor azért nagyon fontos, hogy már egészen korai kisgyermekkorban felfigyeljünk az eltérő fejlődésre, hogy mielőbb szakemberhez forduljunk és lehetőleg már 5 éves (nagycsoportos) korban megkezdjük a gyermek célzott fejlesztését, mert így meg tudjuk előzni az iskolai kudarcok kialakulását.

 Az iskolai kudarcok nagy többségének hátterében az idegrendszer éretlensége áll. Ha az alapozó terápia segítségével újrastrukturáljuk az idegrendszert, az iskolai problémák fokozatosan megoldódnak.

 Milyen esetben javasolt:

- megkésett mozgásfejlődés

- mozgásügyetlenség (nagymozgások, finommozgások)

- megkésett beszédfejlődés

- fegyelemzavar

- viselkedészavar

- impulzivitás

- hiperaktívitás

- autisztikus zavarok

- az organikus eredetű túlmozgásos (hypermotil) gyermekek, akiknél a szülés körül oxigénhiányos károsodás keletkezett

- szociális beilleszkedés zavarai (gátlásos, visszahúzódó)

 Milyen tünetekből jöhetünk rá, hogy gyermekünk esetleg valamilyen részképesség zavarban szenved:

- óvodás korban:

 

• ha gyermekének megkésett a beszédfejlődése (diszfázia), vagy nem jól gyarapodott a beszéde, nem ejt tisztán sok hangot, nem mond hosszú és kerek mondatokat

• ha nem alakult ki a kezessége

• esetlen a mozgása, kerüli a mozgásos játékokat

• ha nem szívesen rajzol, színez, váltott kézzel fogja a ceruzát

- Iskolás korban:

 

• ha az írás nagy nehézséget okoz, nem tud a vonalak között maradni, olvasása szövegértése nehézkes, sokat téveszt, az olvasás nem megy neki, vagy jól olvas, de nem érti, esetleg jól érti, de rossz technikával olvas, vagy a kettő együtt, a matematikai műveletek nagy nehézséget okoznak, nem érti a szöveges példákat, nehezen tanul verset

• diszlexiánál, alaki diszgráfiánál

• ha 5 és 14 év közötti gyermeke mozgásügyességben nem elég érett

Mikor lehet elkezdeni a terápiát? Milyen eredményre számíthatunk?

 

 A legjobb és leghatásosabb az óvodás korban végzett terápia. Ilyenkor még "ráér" a gyerek, élvezi a feladatokat, játékokat legtöbb esetben csoportos fejlesztés folyik, ahol jól összeszoknak. Látványos fejlődés 3 -4 hónap múlva észlelhető. Az addig visszahúzódó ügyetlen gyerekek, elkezdenek ugrálni, mindenre felmászni, önállóan kísérletezgetnek, labdáznak, bicikliznek, önbizalmuk nő, nyitottabbak lesznek, nekiállnak rajzolni, elkezdenek sokat beszélni, kérdezni, szívesen tanulnak verset, társasjátékot játszanak, kirakóznak, minden olyat tesznek, amit eddig "nem tudtak", nem akartak.

 Iskolás korban elkezdett terápiánál is 3-4 hónap után jelentkezik a változás: a gyerek magabiztosabb, összerendezettebb lesz, jobban figyel az órán, aktívabb lesz, feladattudata megerősödik, társaival való kapcsolata javul, olvasás könnyebben megy, maguktól elkezdenek könyvet olvasni, szebben rajzolnak, javul az írásképük, növekszik a terhelhetőségük.

 A terápia disgraphia (írás zavar), és disphasia (megkésett beszédfejlődés) esetén is hatásos, de ebben az esetben komplex fejlesztésre van szükség: logopédiai foglalkozás, beszédészlelés/ értés, és mellette a mozgásterápia. Ennek hatására a súlyosan megkésett beszédfejlődéssel kezelt gyermeknél látványos javulás észlelhető, mert a mondatképzése beindul, mozgása rendeződik, iskolásnál olvasása javul, szebben, kevesebb hibával ír.

Maga a terápia

 

 A terapeuta behatárolt csoportlétszámmal dolgozik (5-6 gyerek/csoport), mert minden gyerekért egyénileg vállal felelősséget annak haladásában, ez nagyobb létszámmal nem lehetséges.

 A terápiás idő hetente 2 alkalom, 2x45 perc/alkalom, ennél nem kevesebb! A gyermek részéről rendszeres jelenlétre, a szülő részéről magas fokú elkötelezettségre van szükség! A sikeres eredményhez idő kell, ez egyénenként változó, hogy kinek mennyi.

 A terápia egy kb. másfél-két órás mozgásvizsgálattal/állapotfelméréssel kezdődik. A pontos felmérés érdekében kórelőzménylapot, valamit tünetfelmérő lapot is töltünk ki a szülővel. Évente minimum egyszer kontroll vizsgálatot végez a terapeuta.

 A terápia hatásmechanizmusa megköveteli a gyakoriságot és a megfelelő ismétlésszámot, mely automatizációt eredményez. Ugyanakkor a monotónia megszüntetése és a változatosság érdekében a terápia fontos része a játékosság, hisz a gyermek életkori sajátossága a játék.

Ajánlott életkor:

5év-16év

Please reload