Logopédia

„Az ember nemcsak a szájával hallgat vagy beszél valamiről, hanem a lelkével is.”

 

Széleskörű logopédiai ellátást nyújtunk a beszédhibával, beszédzavarral, nyelv- és beszédfejlődési zavarokkal, vagy az utóbbiak maradványtüneteivel küzdő gyermekek, fiatalok és felnőttek számára.

Kínáljuk mindazoknak az érdeklődőknek, akik saját vagy gyermekük beszédének állapotáról szívesen beszélgetnének szakemberrel. Sok szülő nem tudja, hogy felmerülő kérdései valós problémára vonatkoznak-e, aggodalmaik jogosak vagy eltúlzottak-e. Ennek eldöntéséhez tudunk segítséget adni a részletes diagnosztika, majd szükség esetén a megfelelő logopédiai foglalkozások formájában.

 

Mivel foglalkozunk:

 • Beszédhibák szűrése

 • Beszédhibák javítása

 • Nyelv- és beszédfejlődési késés, zavar szűrése, terápiája

 

A következő területeken:

 • Megkésett beszédfejlődés diagnosztikája és terápiája

 • Akadályozott beszédfejlődés diagnosztikája és terápiája

 • Beszédészlelés, beszédfigyelem zavarának diagnosztikája és terápiája

 • Gyermekkori kommunikációs zavar diagnosztikája és terápiája

 • Orrhangzós beszéd diagnosztikája és terápiája

 • Nyelvlökéses nyelés diagnosztikája és terápiája

 • Nyelvi fejlődés késése, akadályozott fejlődése, zavara (diagnosztika és terápia)

 • Már kialakult beszédben bekövetkező, sérülésből, agyi történés által szerzett beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikája és terápiája

 • Artikulációs zavarok (pöszeség) diagnosztikája és terápiája

 • Beszédindítás

 • Diszlexia prevenció és reedukáció

 • Grafomotoros és nyelvi fejlesztés

 • GMP (GOH) diagnosztika (beszédprodukció és beszédpercepció)

 • Dadogás diagnosztikája és terápiája

 • Olvasást és írást előkészítő foglalkozás

 • Tükörtábla terápia

 

A logopédia feladata meglehetősen szerteágazó. Egyaránt nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, amelynek része a felvilágosító munka a tanárok, szülők, orvosok körében, valamint azok kiszűrésére, akiknél valamilyen logopédiai probléma gyanúja fellép. Ennek érdekében megfelelő vizsgálóeljárásokat kell alkalmazni, hogy a logopédiai diagnosztika megfelelően működjön. A fejlesztő foglalkozások során pedig meg kell találni azt a módszert, amellyel eredményesen, személyre szabottan fejleszthetők az egyes részképességek. A hatékony kezeléshez bizonyos esetekben például a pszichológia, a nyelvészet, a mozgásfejlesztés, a szurdopedagógia, a védőnői hálózat vagy akár a fogszabályozás szakterületére is szükség lehet.

Please reload