top of page
Alapozó terápia
Ayres terápia
Isola előkészítő

foglalkozások

IMG_20190715_102630.jpg

 Ha a gyermek még óvodás, akkor azért nagyon fontos, hogy már egészen korai kisgyermekkorban felfigyeljünk az eltérő fejlődésre, hogy mielőbb szakemberhez forduljunk és lehetőleg már 5 éves (nagycsoportos) korban megkezdjük a gyermek célzott fejlesztését, mert így meg tudjuk előzni az iskolai kudarcok kialakulását.

Az iskolai kudarcok nagy többségének hátterében az idegrendszer éretlensége áll. Ha az alapozó terápia segítségével újrastrukturáljuk az idegrendszert, az iskolai problémák fokozatosan megoldódnak.

Ayres 2.jpg

Ayres terápia

 Szervezetünket folyamatosan érik ingerek, minden beérkező ingerre van motoros, mozgásos válasza az idegrendszernek. Sokféle csatornán, sokféle inger éri egyszerre testünket, ezek felfogása és összerendezése sokszor nehéz feladatot jelent. Mind az egyes érzékek működésében, mind az érzékletek összerendezésében felléphetnek nehézségek. Az érzékletek összerendezésének – a szenzoros integrációnak – a zavara, képtelensége az idegrendszer éretlenségének a következménye.

Milyen esetben javasolt:

 

- szülési traumák után

- koraszülötteknek

- megkésett mozgásfejlődés esetén

- összerendezetlen mozgású gyermekek számára

- hiperaktív, vagy éppen túl passzív gyermekeknek

- figyelem és tanulási zavarok esetén

- viselkedés zavar esetén

- autisztikus megnyilvánulásoknál

-cerebrális parézis (központi idegrendszeri sérülés) esetén

School-preparation_web-845x321.jpg

Iskola előkészítő foglalkozás

A nyugodt iskolakezdésért!

Ez a fejlesztésünk is kiscsoportos foglalkozás keretein belül zajlik, ahol a fejlesztő mindig egy-egy tanuláshoz szükséges részterület fejlesztését célozza meg. Nild terápiás elemek is megjelennek a foglalkozások alkalmával.

Módszereink változatossága, a nyugodt légkör, a játékos feladatmegoldás, az interaktív foglalkozások lehetőséget biztosítanak a sikeres iskola kezdéshez.

Kiknek ajánljuk:

iskola kezdés előtt álló óvodásoknak, akik

- nehezen illeszkednek be,

- szociális kapcsolataikban valamilyen zavar áll fenn,

- idegrendszeri érettlenség miatt maradtak még az óvodában,

- évvesztesek​,

- képességeik megfelelőek, csupán szeretnének játékosan ráhangolódni az iskolakezdésre

Korai fejlesztés
Nild terápia
Homloklebeny tréning
Ayres 2.jpg

NILD Tanulási Terápia

A NILD Tanulási Terápia, egy komplex fejlesztő terápia (nyelvi, matematikai és tanulás módszertani területeket fejleszt) tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára, amely integráltan fejleszti az összes tanuláshoz szükséges képességet, és részképességet. Öt éves kortól alkalmazható, minden korosztálynál.

 

Korai_fejlesztés.jpg

korai fejlesztés

 Korai fejlesztésre azoknak a gyermekeknek van szüksége (0-4 éves korig), akiknek fejlődése eltér az életkori átlagtól. Abban az esetben, ha gyermeke fejlődésével kapcsolatban elbizonytalanodik, érdemes korai fejlesztéssel foglalkozó szakembert felkeresni, aki egy komplex vizsgálat keretében megismeri a gyermek eddigi élettörténetét, a probléma mibenlétét, illetve megfigyeli a gyermek mozgását, értelmi fejlődését, reakcióit, érzelmi életét, érzékszerveinek működését, játéktevékenységét, szociális viselkedését. A komplex vizsgálat során a szakember tanácsokkal, feladatokkal látja el a szülőt.

homloklebeny.JPG

homloklebeny tréning

 A homloklebeny terápia egy speciális mozgásterápia, mozgásos gyakorlatok segítségével ingereljük az úgynevezett frontális lebeny, homloklebeny területét. A mozgással elsajátított, begyakorolt, több területet egyszerre aktiváló -beszéd, gondolkodás, kéz-láb-fej - gyakorlatok által tanulási helyzetben is aktiválódnak az általunk tréningezett készségek, amit aztán az élet egyéb területein is bekapcsolhatunk.

Olyan gyermekeknek ajánljuk:

- akiknek nem részképesség problémák miatt jelentkeznek figyelemkoncentráció, memória zavarai

- akiknek a feladatok megtervezése, szervezése, korábbi ismeretekkel, tapasztalatokkal való

összehasonlítása, több, automatikus tevékenység összehangolása nehezíti az előmenetelét

- illetve azoknak is, akik rugalmas, feladathoz adaptált gondolkodás útján kívánják a meglévő készségek, képességek széles körét tréningezni

Logopédia fő
Kineziológia
logopédia.jpg

logopédia

 Széleskörű logopédiai ellátást nyújtunk a beszédhibával, beszédzavarral, nyelv- és beszédfejlődési zavarokkal, vagy az utóbbiak maradványtüneteivel küzdő gyermekek, fiatalok és felnőttek számára.

 Kínáljuk mindazoknak az érdeklődőknek, akik saját vagy gyermekük beszédének állapotáról szívesen beszélgetnének szakemberrel. Sok szülő nem tudja, hogy felmerülő kérdései valós problémára vonatkoznak-e, aggodalmaik jogosak vagy eltúlzottak-e. Ennek eldöntéséhez tudunk segítséget adni a részletes diagnosztika, majd szükség esetén a megfelelő logopédiai foglalkozások formájában.

cork-kinesiology-cover-5.jpg

kineziológia

 A kineziológia egy olyan természetgyógyászati módszer, amellyel a testi-lelki-szellemi harmóniánk és egészségünk megőrzése vagy azok helyreállítása lehetséges.

 A kineziológiai kezelés, melyet oldásnak nevezünk, során az egyén jelenlegi problémájának hátterében lévő lelki okokat tárjuk fel a korrekciós technikákkal pedig megszüntetjük azokat.

 A kezelés lehetőséget nyújt arra, hogy a jelen betegség okát, az adott probléma gyökerénél tárjuk fel és szüntessük meg.

 A módszer alkalmas többek között:

·     stressz oldására

·     félelmek, szorongás kezelésére

·     betegségek lelki okainak feltárására

·     partnerkapcsolati gondokra

·     krízishelyzetek kezelésére

Örökmozgás Fejlesztőház LOGO embléma.png
Alapozó

Alapozó terápia

 Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (ún. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely elősegíti az idegrendszer érését, újrastruktúrálását. Ez azt jelenti, hogy a gyermek megismétli az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mely által lehetőséget kap a gyermek idegrendszere arra, hogy egy új út bejárásával az esetleges elmaradásokat, hiányokat a megfelelő helyen bepótolhassa. Ezzel hatást gyakorlunk az agy bizonyos területeinek működésére, többek között a beszédért felelős területekre (olvasás, írás). A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé a terápiát.

 

 Ha a gyermek még óvodás, akkor azért nagyon fontos, hogy már egészen korai kisgyermekkorban felfigyeljünk az eltérő fejlődésre, hogy mielőbb szakemberhez forduljunk és lehetőleg már 5 éves (nagycsoportos) korban megkezdjük a gyermek célzott fejlesztését, mert így meg tudjuk előzni az iskolai kudarcok kialakulását.

 Az iskolai kudarcok nagy többségének hátterében az idegrendszer éretlensége áll. Ha az alapozó terápia segítségével újrastrukturáljuk az idegrendszert, az iskolai problémák fokozatosan megoldódnak.

 Milyen esetben javasolt:

- megkésett mozgásfejlődés

- mozgásügyetlenség (nagymozgások, finommozgások)

- megkésett beszédfejlődés

- fegyelemzavar

- viselkedészavar

- impulzivitás

- hiperaktívitás

- autisztikus zavarok

- az organikus eredetű túlmozgásos (hypermotil) gyermekek, akiknél a szülés körül oxigénhiányos károsodás keletkezett

- szociális beilleszkedés zavarai (gátlásos, visszahúzódó)

 Milyen tünetekből jöhetünk rá, hogy gyermekünk esetleg valamilyen részképesség zavarban szenved:

- óvodás korban:

 

• ha gyermekének megkésett a beszédfejlődése (diszfázia), vagy nem jól gyarapodott a beszéde, nem ejt tisztán sok hangot, nem mond hosszú és kerek mondatokat

• ha nem alakult ki a kezessége

• esetlen a mozgása, kerüli a mozgásos játékokat

• ha nem szívesen rajzol, színez, váltott kézzel fogja a ceruzát

- Iskolás korban:

 

• ha az írás nagy nehézséget okoz, nem tud a vonalak között maradni, olvasása szövegértése nehézkes, sokat téveszt, az olvasás nem megy neki, vagy jól olvas, de nem érti, esetleg jól érti, de rossz technikával olvas, vagy a kettő együtt, a matematikai műveletek nagy nehézséget okoznak, nem érti a szöveges példákat, nehezen tanul verset

• diszlexiánál, alaki diszgráfiánál

• ha 5 és 14 év közötti gyermeke mozgásügyességben nem elég érett

Mikor lehet elkezdeni a terápiát? Milyen eredményre számíthatunk?

 

 A legjobb és leghatásosabb az óvodás korban végzett terápia. Ilyenkor még "ráér" a gyerek, élvezi a feladatokat, játékokat legtöbb esetben csoportos fejlesztés folyik, ahol jól összeszoknak. Látványos fejlődés 3 -4 hónap múlva észlelhető. Az addig visszahúzódó ügyetlen gyerekek, elkezdenek ugrálni, mindenre felmászni, önállóan kísérletezgetnek, labdáznak, bicikliznek, önbizalmuk nő, nyitottabbak lesznek, nekiállnak rajzolni, elkezdenek sokat beszélni, kérdezni, szívesen tanulnak verset, társasjátékot játszanak, kirakóznak, minden olyat tesznek, amit eddig "nem tudtak", nem akartak.

 Iskolás korban elkezdett terápiánál is 3-4 hónap után jelentkezik a változás: a gyerek magabiztosabb, összerendezettebb lesz, jobban figyel az órán, aktívabb lesz, feladattudata megerősödik, társaival való kapcsolata javul, olvasás könnyebben megy, maguktól elkezdenek könyvet olvasni, szebben rajzolnak, javul az írásképük, növekszik a terhelhetőségük.

 A terápia disgraphia (írás zavar), és disphasia (megkésett beszédfejlődés) esetén is hatásos, de ebben az esetben komplex fejlesztésre van szükség: logopédiai foglalkozás, beszédészlelés/ értés, és mellette a mozgásterápia. Ennek hatására a súlyosan megkésett beszédfejlődéssel kezelt gyermeknél látványos javulás észlelhető, mert a mondatképzése beindul, mozgása rendeződik, iskolásnál olvasása javul, szebben, kevesebb hibával ír.

Maga a terápia

 

 A terapeuta behatárolt csoportlétszámmal dolgozik (5-6 gyerek/csoport), mert minden gyerekért egyénileg vállal felelősséget annak haladásában, ez nagyobb létszámmal nem lehetséges.

 A terápiás idő hetente 2 alkalom, 2x45 perc/alkalom, ennél nem kevesebb! A gyermek részéről rendszeres jelenlétre, a szülő részéről magas fokú elkötelezettségre van szükség! A sikeres eredményhez idő kell, ez egyénenként változó, hogy kinek mennyi.

 A terápia egy kb. másfél-két órás mozgásvizsgálattal/állapotfelméréssel kezdődik. A pontos felmérés érdekében kórelőzménylapot, valamit tünetfelmérő lapot is töltünk ki a szülővel. Évente minimum egyszer kontroll vizsgálatot végez a terapeuta.

 A terápia hatásmechanizmusa megköveteli a gyakoriságot és a megfelelő ismétlésszámot, mely automatizációt eredményez. Ugyanakkor a monotónia megszüntetése és a változatosság érdekében a terápia fontos része a játékosság, hisz a gyermek életkori sajátossága a játék.

Ajánlott életkor:

5év-16év

ayres

ayres terápia

 A szenzoros integrációs terápia elsősorban a legősibb érzékek, a tapintás- és az egyensúlyérzék ingerlésén keresztül juttatja el a gyereket egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre. Ezek az érzékek már a korai magzati állapotban működni kezdenek. A magzat – egyensúlyszerve, a belső fülben lévő labirintusszerv segítségével – már 8-10 hetes korában észleli a gravitáció változásait, és képes ezekre mozgással válaszolni. A terápia azon alapul, hogy az érzékletek legjobb összerendezője a mozgás.

 Szervezetünket folyamatosan érik ingerek, minden beérkező ingerre van motoros, mozgásos válasza az idegrendszernek. Sokféle csatornán, sokféle inger éri egyszerre testünket, ezek felfogása és összerendezése sokszor nehéz feladatot jelent. Mind az egyes érzékek működésében, mind az érzékletek összerendezésében felléphetnek nehézségek. Az érzékletek összerendezésének – a szenzoros integrációnak – a zavara, képtelensége az idegrendszer éretlenségének a következménye.

 

A terápia legfőbb jellemzői:

 Nem egyes képességek fejlődésorientáltan felépített fejlesztésére irányul, hanem az agy rendező funkcióinak javítására. Kontrollált szenzoros ingereket használ a „megfelelő reakció” kiváltásra. Minél több az önindította aktivitás, annál inkább javul az agy organizációja.

 A terápia során a gyermek bármely eszközt választja ki, az számára hasznos és fejlesztő lesz.

 A terapeuta partner a gyermeknek az interakció során és segítséget ad, amikor szükséges.

 A terápia aktivitás keretén belül játékos és vidám cselekvések sora, mely gyermekközpontú, a gyermek belső motivációját használja ki.

 A gyermekek sok olyan mozgásformát, eszközt tapasztalnak meg, melyek fejlesztik a koordinációt, egyensúlyt, és a koncentrációt.

 

Milyen esetben javasolt:

- szülési traumák után

- koraszülötteknek

- megkésett mozgásfejlődés esetén

- összerendezetlen mozgású gyermekek számára

- hiperaktív, vagy éppen túl passzív gyermekeknek

- figyelem és tanulási zavarok esetén

- viselkedés zavar esetén

- autisztikus megnyilvánulásoknál

- cerebrális parézis (központi idegrendszeri sérülés) esetén

 

 

Maga a terápia:

 A terapeuta behatárolt csoportlétszámmal dolgozik (5-6 gyerek/csoport), mert minden gyerekért egyénileg vállal felelősséget annak haladásában, ez nagyobb létszámmal nem lehetséges.

 A terápiás idő hetente 2 alkalom, 2x60 perc, indokolt esetben 3 alkalom is lehet. A gyermek részéről rendszeres jelenlétre, a szülő részéről magas fokú elkötelezettségre van szükség! A sikeres eredményhez idő kell, ez egyénenként változó, hogy kinek mennyi.

 A terápia egy kb. másfél-két órás mozgásvizsgálattal/állapotfelméréssel kezdődik. A pontos felmérés érdekében kórelőzménylapot, valamit tünetfelmérő lapot is töltünk ki a szülővel. Évente minimum egyszer kontroll vizsgálatot végez a terapeuta.

 A terápia hatásmechanizmusa megköveteli a gyakoriságot. Ugyanakkor a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve fontos szerepet kap a játék, a mese, az ének.

 Ajánlott életkor:

2,5-3év-9év

korai

korai fejlesztés

 Korai fejlesztésre azoknak a gyermekeknek van szüksége (0-4 éves korig), akiknek fejlődése eltér az életkori átlagtól. Abban az esetben, ha gyermeke fejlődésével kapcsolatban elbizonytalanodik, érdemes korai fejlesztéssel foglalkozó szakembert felkeresni, aki egy komplex vizsgálat keretében megismeri a gyermek eddigi élettörténetét, a probléma mibenlétét, illetve megfigyeli a gyermek mozgását, értelmi fejlődését, reakcióit, érzelmi életét, érzékszerveinek működését, játéktevékenységét, szociális viselkedését. A komplex vizsgálat során a szakember tanácsokkal, feladatokkal látja el a szülőt.

 

 Abban az esetben, ha az adott probléma korrekciója a tanácsadás során kiadott feladatokkal nem valósítható meg eredményesen, szükségessé válhat egyéni/csoportos foglalkozásokon való részvétel, melyek során a gyermekek komplex fejlesztése valósul meg, a szülő tanításával, részvételével.

 

 A korai fejlesztés célja a gyermek állapotának javítása, lemaradásának csökkentése, illetve a családok támogatása, kompetenciájának növelése.

 

 Milyen esetekben érdemes szakemberhez fordulni?

·     Ha a gyermek koraszülött volt,

·     Ha a gyermek mozgása nem fejlődik megfelelően, 1 hónapos lemaradás tapasztalható az életkori sajátosságokhoz viszonyítva,

·     Ha a gyermek már élete korai szakaszában sokat feszíti magát, vagy nagyon laza,

·     Ha a gyermek tartása, végtaghasználata aszimmetrikus,

·     Ha a gyermek nem tartja a fejét, vagy csak egy irányba fordítja,

·     Ha a gyermek nem reagál hangokra, arcokra, színes tárgyakat nem követ 2 hónapos korától,

·     Ha a gyermek sokat „repülőzik”, alkarjaira nem támaszkodik,

·     Ha a gyermek csak egyik oldalán keresztül fordul hátról hasra, illetve hasról hátra,

·     Ha a gyermek páros kézzel kúszik, és lábait nem használja, vagy csak lábbal dolgozik, és kezeit nem használja, illetve ha kúszása aszimmetrikus,

·     Ha a gyermek nem mászik,

·     Ha a gyermek tartása görnyedt ülő pozícióban, lábai között ül, vagy eldőlés ellen nem védekezik,

·     Ha a gyermek lábfejei kifelé állnak, vagy a boka bedől álló helyzetben, vagy csak az egyik lábára terhel

·     Ha a gyermek beszédfejlődése késik,

·     Ha a gyermek viselkedése zavaros, szociális kapcsolataiban eltérés tapasztalható.

 A probléma korai felismerése nagyon fontos. Minél hamarabb kezdődik a gyermek fejlesztése, annál eredményesebb lehet. A korai fejlesztéssel megelőzhetőek a későbbiekben kialakuló problémák.

logopédia

logopédia

„Az ember nemcsak a szájával hallgat vagy beszél valamiről, hanem a lelkével is.”

 

Széleskörű logopédiai ellátást nyújtunk a beszédhibával, beszédzavarral, nyelv- és beszédfejlődési zavarokkal, vagy az utóbbiak maradványtüneteivel küzdő gyermekek, fiatalok és felnőttek számára.

Kínáljuk mindazoknak az érdeklődőknek, akik saját vagy gyermekük beszédének állapotáról szívesen beszélgetnének szakemberrel. Sok szülő nem tudja, hogy felmerülő kérdései valós problémára vonatkoznak-e, aggodalmaik jogosak vagy eltúlzottak-e. Ennek eldöntéséhez tudunk segítséget adni a részletes diagnosztika, majd szükség esetén a megfelelő logopédiai foglalkozások formájában.

 

Mivel foglalkozunk:

·     Beszédhibák szűrése

·     Beszédhibák javítása

·     Nyelv- és beszédfejlődési késés, zavar szűrése, terápiája

 

A következő területeken:

·     Megkésett beszédfejlődés diagnosztikája és terápiája

·     Akadályozott beszédfejlődés diagnosztikája és terápiája

·     Beszédészlelés, beszédfigyelem zavarának diagnosztikája és terápiája

·     Gyermekkori kommunikációs zavar diagnosztikája és terápiája

·     Orrhangzós beszéd diagnosztikája és terápiája

·     Nyelvlökéses nyelés diagnosztikája és terápiája

·     Nyelvi fejlődés késése, akadályozott fejlődése, zavara (diagnosztika és terápia)

·     Már kialakult beszédben bekövetkező, sérülésből, agyi történés által szerzett beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikája és terápiája

·     Artikulációs zavarok (pöszeség) diagnosztikája és terápiája

·     Beszédindítás

·     Diszlexia prevenció és reedukáció

·     Grafomotoros és nyelvi fejlesztés

·     GMP (GOH) diagnosztika (beszédprodukció és beszédpercepció)

·     Dadogás diagnosztikája és terápiája

·     Olvasást és írást előkészítő foglalkozás

·     Tükörtábla terápia

 

A logopédia feladata meglehetősen szerteágazó. Egyaránt nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, amelynek része a felvilágosító munka a tanárok, szülők, orvosok körében, valamint azok kiszűrésére, akiknél valamilyen logopédiai probléma gyanúja fellép. Ennek érdekében megfelelő vizsgálóeljárásokat kell alkalmazni, hogy a logopédiai diagnosztika megfelelően működjön. A fejlesztő foglalkozások során pedig meg kell találni azt a módszert, amellyel eredményesen, személyre szabottan fejleszthetők az egyes részképességek. A hatékony kezeléshez bizonyos esetekben például a pszichológia, a nyelvészet, a mozgásfejlesztés, a szurdopedagógia, a védőnői hálózat vagy akár a fogszabályozás szakterületére is szükség lehet.

Nild

NILD Tanulási Terápia

Célja, hogy a gyermek sikeresebben, könnyebben vegye az iskolai akadályokat, és hogy ne okozzon számára problémát a feladatok/tananyagok megértése, feldolgozása. Növeli a gyerekek magabiztosságát, és kompetenciáját. A módszer fejleszti az észlelés valamennyi területét (látási, hallási és tapintási), az olvasás technikáját, a szövegértést, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget, a matematikai gondolkozást és a számolási készséget, valamint a kritikai és a kreatív gondolkodást.

 

Mire jó a NILD?

1. Alapvetően a hiányos képességek stimulálása a cél

2. Integrált (több területet fog össze)

3. Egyénre szabott

4. Intenzív, tehát nem lehet passzív a diák, hisz folyamatos interakcióban kell részt vennie

5. Minden korosztály számára ajánlott, ugyanis az agy rugalmasságára épít, a módosíthatóságra koncentrál

 

A NILD program 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket.

bottom of page